Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών.

adsdhkepa1202011.pdfa