Έγκριση πίστωσης ποσού 4.182,00€ με Φ.Π.Α. για τις μουσικές παραστάσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΟΜΟΥ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.182,00€ με Φ.Π.Α. για τις μουσικές παραστάσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΟΜΟΥ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.182,00€ με Φ.Π.Α. για τις μουσικές παραστάσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΟΜΟΥ».

adsdhkepa2112011.pdfa