347/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.229,77 € για δαπάνη επισκευής αγωγού επί της οδού Μεθοδίου και Καππαδοκίας του Δήμου Ιλίου

347/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 4.229,77 € για δαπάνη επισκευής αγωγού επί της οδού Μεθοδίου και Καππαδοκίας του Δήμου Ιλίου