Έγκριση πίστωσης ποσού 4.243,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών (κεράσματα και δώρα για τα παιδιά) για το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.243,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών (κεράσματα και δώρα για τα παιδιά) για το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Τελευταία Νέα

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.243,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών (κεράσματα και δώρα για τα παιδιά) για το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013