Έγκριση πίστωσης ποσού 4.317,00€ με Φ.Π.Α. για το παιδικό θέατρο «Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΤΣΟΥΦΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΘΥΜΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.317,00€ με Φ.Π.Α. για το παιδικό θέατρο «Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΤΣΟΥΦΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΘΥΜΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.317,00€ με Φ.Π.Α. για το παιδικό θέατρο «Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΤΣΟΥΦΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΘΥΜΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ».

adsdhkepa2092011.pdfa