Έγκριση πίστωσης ποσού 4.500,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση με τους ΒURGER PROJECT

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.500,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση με τους ΒURGER PROJECT

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.500,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση με τους ΒURGER PROJECT

ADSDHKEPA2172012.pdfa