Έγκριση πίστωσης ποσού 4.674,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση «Θαλασσινοί έρωτες».