Έγκριση πίστωσης ποσού 4.674,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση «Θαλασσινοί έρωτες».

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.674,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση «Θαλασσινοί έρωτες».

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.674,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση «Θαλασσινοί έρωτες».

adsdhkepa2052011.pdfa