Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια σιδηροκατασκευών στους αθλητικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια σιδηροκατασκευών στους αθλητικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια σιδηροκατασκευών στους αθλητικούς χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

ADSDHKEPA2332012.pdfa