Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργο «Μονομαχία Γυναικών» στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργο «Μονομαχία Γυναικών» στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.920,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργο «Μονομαχία Γυναικών» στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa1272011.pdfa