Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ………»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ………»

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.950,00 € με Φ.Π.Α. για τη μουσική εκδήλωση «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ………»

ADSDHKEPA2202012.pdfa