548/2009 – Έγκριση πίστωσης ποσού 401.604,42 € για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης