Έγκριση πίστωσης ποσού 430,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ετικετών – καρτών μελών

Έγκριση πίστωσης ποσού 430,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ετικετών – καρτών μελών

Έγκριση πίστωσης ποσού 430,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ετικετών – καρτών μελών

ADSDHKEPA2292012.pdfa