Έγκριση πίστωσης ποσού 479,70€ με Φ.Π.Α. για την εγκατάσταση SQL στον server του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού 479,70€ με Φ.Π.Α. για την εγκατάσταση SQL στον server του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού 479,70€ με Φ.Π.Α. για την εγκατάσταση SQL στον server του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου.

adsdhkepa242011.pdfa