Έγκριση πίστωσης ποσού 486,42 € υπέρ της «Η ΑΥΤΗ», εφημερίδα Η ΑΥΓΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 486,42 € υπέρ της «Η ΑΥΤΗ», εφημερίδα Η ΑΥΓΗ

Έγκριση πίστωσης ποσού 486,42 € υπέρ της «Η ΑΥΤΗ», εφημερίδα Η ΑΥΓΗ

ade2042010.pdfa