007/2014 – Έγκριση πίστωσης ποσού 49.111,73 € για εξόφληση δαπανών κεκλεισμένων χρήσεων