Έγκριση πίστωσης ποσού 492,00 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 492,00 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 492,00 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

ade5342010.pdfa