526/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 49,60 € για καταβολή αποζημίωσης στην κ. Πετμεζά Θεοδώρα