369/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για επιχορήγηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης UNICEF

369/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για επιχορήγηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης UNICEF

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για επιχορήγηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης UNICEF

ADS3692011.pdfa