370/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ και την εξουδιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

370/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ και την εξουδιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

370/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ και την εξουδιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής