065/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 5.000,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς στο σωματείο εργαζομένων του Δήμου Ιλίου