Έγκριση πίστωσης ποσού 5.289,00€ με Φ.Π.Α. για το θέατρο δρόμου «ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.289,00€ με Φ.Π.Α. για το θέατρο δρόμου «ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.289,00€ με Φ.Π.Α. για το θέατρο δρόμου «ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ».

adsdhkepa2062011.pdfa