Έγκριση πίστωσης ποσού 5.473,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ξυλουργικών κατασκευών σκηνικών

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.473,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ξυλουργικών κατασκευών σκηνικών

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.473,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ξυλουργικών κατασκευών σκηνικών

ADSDHKEPA2352012.pdfa