Έγκριση πίστωσης ποσού 5.500,00€ με Φ.Π.Α. για την παρουσίαση κωμικής όπερας στην αίθουσα θεάτρου

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.500,00€ με Φ.Π.Α. για την παρουσίαση κωμικής όπερας στην αίθουσα θεάτρου

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.500,00€ με Φ.Π.Α. για την παρουσίαση κωμικής όπερας στην αίθουσα θεάτρου

adsdhkepa1772011.pdfa