Έγκριση πίστωσης ποσού 5.535,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 40».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.535,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 40».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.535,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 40».

adsdhkepa2172011.pdfa