Έγκριση πίστωσης ποσού 5.535,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 40».