Έγκριση πίστωσης ποσού 5.550,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργο «Άσμα ασμάτων» στην αίθουσα θεάτρου

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.550,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργο «Άσμα ασμάτων» στην αίθουσα θεάτρου

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.550,00€ με Φ.Π.Α. για την θεατρική παράσταση με το έργο «Άσμα ασμάτων» στην αίθουσα θεάτρου

adsdhkepa1752011.pdfa