Έγκριση πίστωσης ποσού 5.584,20€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.584,20€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.584,20€ με Φ.Π.Α. για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

adsdhkepa1702011.pdfa