Έγκριση πίστωσης ποσού 5.658,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΟΤΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.658,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΟΤΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.658,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΟΤΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ».

adsdhkepa2162011.pdfa