Έγκριση πίστωσης ποσού 5.658,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών αθλητικών εγκαταστάσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.658,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών αθλητικών εγκαταστάσεων

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.658,00€ με Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών αθλητικών εγκαταστάσεων

adsdhkepa1832011_.pdfa