Έγκριση πίστωσης ποσού 5.825,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική συναυλία «Στα σοκάκια της ηπειρώτικης ζωής»

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.825,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική συναυλία «Στα σοκάκια της ηπειρώτικης ζωής»

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.825,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική συναυλία «Στα σοκάκια της ηπειρώτικης ζωής»

adsdhkepa1742011.pdfa