Έγκριση πίστωσης ποσού 5.842,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική βραδιά «ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΟ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.842,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική βραδιά «ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΟ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.842,00€ με Φ.Π.Α. για την μουσική βραδιά «ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΟ».

adsdhkepa2072011.pdfa