Έγκριση πίστωσης ποσού 5.900,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.900,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.900,00€ με Φ.Π.Α. για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

adsdhkepa1442011.pdfa