Έγκριση πίστωσης ποσού 5.900,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «…ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ…».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.900,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «…ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ…».

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.900,00€ με Φ.Π.Α. για τη θεατρική παράσταση «…ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ…».

adsdhkepa2122011.pdfa