Έγκριση πίστωσης ποσού 5.993,30 € με ΦΠΑ για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 5.993,30 € με ΦΠΑ για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011

Έγκριση πίστωσης  ποσού 5.993,30 € με ΦΠΑ για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για το έτος 2011

adsdao_212011.pdfa