Έγκριση πίστωσης ποσού 516,60 € υπέρ του δικαιούχου περιοδικού «Δυναμική Πορεία Αυτοδιοίκηση ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ Ε.Ε

Έγκριση πίστωσης ποσού 516,60 € υπέρ του δικαιούχου περιοδικού «Δυναμική Πορεία Αυτοδιοίκηση ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ Ε.Ε

Έγκριση πίστωσης ποσού 516,60 € υπέρ του δικαιούχου περιοδικού «Δυναμική Πορεία Αυτοδιοίκηση ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ Ε.Ε

ade5062010.pdfa