Έγκριση πίστωσης ποσού 516,60 € υπέρ του δικαιούχου περιοδικού «Δυναμική Πορεία Αυτοδιοίκηση» ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ Ε.Ε.