Έγκριση πίστωσης ποσού 52,28 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 52,28 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»

Έγκριση πίστωσης ποσού 52,28 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»

ade5332010.pdfa