Έγκριση πίστωσης ποσού 6.150,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.150,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.150,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ».

adsdhkepa2102011.pdfa