Έγκριση πίστωσης ποσού 6.200,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια χρωμάτων