Έγκριση πίστωσης ποσού 6.273,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αεροπανό, λαβάρων για εκδηλώσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.273,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αεροπανό, λαβάρων για εκδηλώσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Έγκριση πίστωσης ποσού 6.273,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αεροπανό, λαβάρων για εκδηλώσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

adsdhkepa1162011.pdfa