Έγκριση πίστωσης ποσού 615,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια για τον εξοπλισμό των αιθουσών (κρεμάστρα οροφής).