Έγκριση πίστωσης ποσού 7.011,00€ με Φ.Π.Α. για την ενοικίαση στολών

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.011,00€ με Φ.Π.Α. για την ενοικίαση στολών

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.011,00€ με Φ.Π.Α. για την ενοικίαση στολών

ADSDHKEPA2342012.pdfa