Έγκριση πίστωσης ποσού 7.380,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης έτους 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.380,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης έτους 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 7.380,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης έτους 2011

adsdhkepa1662011.pdfa