Έγκριση πίστωσης ποσού 714,00 € υπέρ του δικαιούχου ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ο.Ε., περιοδικό ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 714,00 € υπέρ του δικαιούχου ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ο.Ε., περιοδικό ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Έγκριση πίστωσης ποσού 714,00 € υπέρ του δικαιούχου ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ο.Ε., περιοδικό ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ADE1302010.pdfa