335/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 720,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Λαμπρόπουλου Αναστάσιου

335/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 720,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Λαμπρόπουλου Αναστάσιου