Έγκριση πίστωσης ποσού 8.000,00€ με Φ.Π.Α. για κινηματογραφικές προβολές για τον μήνα Οκτώβριο.

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.000,00€ με Φ.Π.Α. για κινηματογραφικές προβολές για τον μήνα Οκτώβριο.

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.000,00€ με Φ.Π.Α. για κινηματογραφικές προβολές για τον μήνα Οκτώβριο.

adsdhkepa1332011.pdfa