083/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 8.324,00€ για ετήσια εισφορά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ – (Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ)

083/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 8.324,00€ για ετήσια εισφορά στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ – (Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ)