Έγκριση πίστωσης ποσού 8.610,00€ με Φ.Π.Α. για την οργάνωση παρουσίασης έκθεσης «Μνήμες του Σαράντα».

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.610,00€ με Φ.Π.Α. για την οργάνωση παρουσίασης έκθεσης «Μνήμες του Σαράντα».

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.610,00€ με Φ.Π.Α. για την οργάνωση παρουσίασης έκθεσης «Μνήμες του Σαράντα».

adsdhkepa1222011.pdfa