Έγκριση πίστωσης ποσού 800,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλιματιστικού για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 800,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλιματιστικού για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης ποσού 800,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κλιματιστικού για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA2482012.pdfa