Έγκριση πίστωσης ποσού 811,80€ με Φ.Π.Α. για την αναγόμωση πυροσβεστήρων

Έγκριση πίστωσης ποσού 811,80€ με Φ.Π.Α. για την αναγόμωση πυροσβεστήρων

Έγκριση πίστωσης ποσού 811,80€ με Φ.Π.Α. για την αναγόμωση πυροσβεστήρων

adsdhkepa1432011.pdfa