Έγκριση πίστωσης ποσού 860,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 860,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ».

Έγκριση πίστωσης ποσού 860,00€ με Φ.Π.Α. για την εκδήλωση «ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ».

adsdhkepa2142011.pdfa